Mae Talebion ar gyfer taith Stadiwm Principality ar gael i’w prynu ac yn gwneud anrheg perffaith i ffrindiau neu deulu sydd eisiau mynd ar daith o’r stadiwm. Gallwch ddefnyddio taleb trwy ddilyn y camau isod ;

  1. Cliciwch yma i ddefnyddio'r system archebu ar-lein
  2. Dewis y nifer, a’r math o dalebau rydych eisiau eu prynu
  3. Mi fydd y daleb yn cael ei danfon i'ch cyfrif e-bost ar ôl i chi gwblhau’r archeb, a gallwch ddanfon y daleb fel anrheg trwy e-bost neu trwy argraffu copi.
  4. Mi fydd y daleb yn cynnwys rhif taleb a chôd arbennigsydd ei angen i archebu taith Stadiwm efo taleb.

Cliciwch yma am wybodaeth am archebu Taith Stadiwm Principality trwy ddefnyddio talebau.

Image Placeholder