Os ydych angen cymorth pan ydych yn mynd ar daith o’r stadiwm, cysylltwch â ni o flaen llaw ar 02920 822 432 er mwyn sicrhau bod eich taith mor hygyrch â phosib.

Mae parcio yn y stadiwm ar gael trwy gysylltu â'r rheolwr teithiau o flaen llaw. Mae’r llefydd parcio ar gael yn ddibynnol ar yr argaeledd ac ni allwn sicrhau y bydd lle parcio ar gael.

 Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio NCP dros ffordd i’r stadiwm ac ym maes parcio Gerddi Sophia gerllaw.Image Placeholder