Beth yw’r Platfform Cyfnewid i Gefnogwyr URC?

Mae hwn yn blatfform sydd yn eich galluogi chi i werthu a chyfnewid tocynnau mewn ffordd ddiogel ac yn gwarantu cyfnewid tocynnau rhwng cefnogwyr a chlybiau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaethPwy sy’n gallu gwerthu tocynnau ar y Platfform Cyfnewid i Gefnogwyr?

 Gall unrhyw gwsmer sydd wedi prynu tocyn yn uniongyrchol trwy wefan tocynnau URC, neu trwy ymweld â’n swyddfa docynnau, werthu ar y Platfform Cyfnewid i Gefnogwyr.

Gall clybiau hefyd werthu tocynnau ar y platfform.

Ni allwch werthu tocynnau sydd wedi eu rhoi fel rhodd am ddim gan yr Undeb.


Sut y gallaf werthu tocynnau ar y platfform cyfnewid i gefnogwyr?

Cliciwch yma i greu cyfrif trwy ddefnyddio'r un manylion cyswllt sydd ar eich cyfrif e-ticketing. I wirio eich manylion, cliciwch yma i fewngofnodi i'ch cyfrif e-ticketing a chliciwch ‘My account’ ac ‘Update details’.


Sut fydd y tocynnau yn cael eu danfon ataf?

Mi fydd y tocynnau yn cael eu danfon atoch yn ddigidol ar ap Tocynnau Stadiwm Principality. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.Pryd fydd y tocynnau yn cael eu danfon ataf?

Wedi iddynt eu gwerthu, mi fydd gan werthwyr 48 awr i ddanfon y tocynnau yn ôl at URC.

Wedi i’r tocynnau gael eu danfon yn ôl at URC, mi fyddant ar gael i’r prynwyr. Cysylltwch gyag URC os nad ydych wedi derbyn eich tocynnau o fewn 48 awr i’r gêm.


Gall pob cwsmer ddefnyddio'r Platfform Cyfnewid i Gefnogwyr?

Gall pob cwsmer sydd wedi prynu tocynnau yn uniongyrchol gydag URC werthu tocynnau ar y Platfform Cyfnewid Cefnogwyr.

Ni allwch werthu tocynnau y derbynioch fel rhodd gan yr Undeb ar y platfform.

Ni allwch werthu tocynnau os yw’ch tocyn wedi cael ei drosglwyddo neu gael eu rhoi i chi fel anrheg.


A yw hi’n ddiogel i werthu tocynnau ar y Platfform Cyfnewid Cefnogwyr?

Mae’r platfform cyfnewid i gefnogwyr yn blatfform swyddogol wedi ei wirio gan URC. Mi fydd rhaid i bob gwerthwr cael ei wirio er mwyn creu cyfrif. Hefyd mi fydd yn rhaid i bob gwerthwr gael ei wirio fel perchennog y tocyn er mwyn gwerthu ar y platfform.