Cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Cefnogwyr ar 02920822432 neu drwy customercare@wru.wales i holi ymhellach am docynnau hygyrch. Rhowch gymaint o fanylion âphosib yn eich ymholiad er mwyn i ni allu eich helpu hyd gorau’n gallu.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.