Mi all y broses o brynu tocynnau hygyrch ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau 3ydd parti fel y Speedway GP, amrywio. Bydd y trefniadau hynny yn ddibynol ar benderfyniad hyrwyddwyr y digwyddiad penodol hwnnw.

Pan mae digwyddiad newydd yn cael ei gyhoeddi yn y Stadiwm, mi fydd manylion am y broses o brynu tocynnau ar gael trwy’r Ganolfan Gymorth.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.