Cysylltwch â thîm Dyledebau URC trwy debenture@wru.wales neu ar 02920822432 i ymholi am drosglwyddo eich dyledebau.

Mi fydd y tîm dyledebau yn danfon y gwaith papur perthnasol fydd angen i chi ei gwblhau.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich rhif dyledeb pan ydych yn cysylltu â ni oherwydd yn anffodus nid yw’n bosib trosglwyddo pob cyfres dyledeb.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.