Gan nad oedd modd defnyddio’r holl hawliau oedd ynghlwm â bod yn berchen ar ddyledeb, mae URC, fel arwydd o ewyllys da, yn cynnig estyniad i’r dyledebau lle bo hynny’n bosibl. Mae hyn yn golygu y bydd dyledebau bellach yn dod i ben ar y dyddiad perthnasol a ddangosir isod Image Placeholder

Gallwch weld dyddiad terfyn y deledebau ar gefn eich tystysgrif o fewn adran y termau ac amodau.
Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, cysylltwch â debenture@wru.wales.