Dilynwch y camau isod i gofrestru cyfrif tocynnau ar-lein gydag URC ;

  • Pwyswch yma i gyrraedd y dudalen gofrestru ar wefan docynnau URC
  • Cwblhewch y ffurflen gofrestru a chreu cyfrinair
  • Pan rydych yn dewis opsiynau cyfathrebu URC,  nodwch os ydychderbyn  am dderbyn unrhyw ohebiaeth gennym ni neu beidio. Wrth ddewis peidio â derbyn unrhyw wybodaeth gennym - ni allwn gysylltu â chi gydag unrhyw wybodaeth am docynnau sydd ar werth.Felly hefyd unrhyw fanylion manteision aelodau - oherwydd rheolau GDPR.
  • Pwyswch ‘Complete Registration ‘

Rydych nawr yn gallu prynu tocynnau ar wefan docynnau URC.

 

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.