Ar gyfer gemau rhyngwladol URC, nid oes angen i’r prynwyr gwreiddiol fynychu’r digwyddiad.

Gallwch drosglwyddo tocynnau digidol trwy ap tocynnau Stadiwm Principality. Pwyswch yma am ganllaw i drosglwyddo tocynnau. 

Ar gyfer digwyddiadau trydydd parti fel cyngherddau, gall y polisi yma fod yn wahanol. Cysylltwch gyda darparwr y tocynnau ar gyfer y digwyddiadau penodol am wybodaeth bellach.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.