Gwelir isod am gyfyngiadau o ran oedran i gemau sy’m cael eu rheoli gan URC ;

Ni fydd angen tocyn ar unrhyw blentyn sy’n iau na dwy oed. Bydd yn rhaid i’r plentyn eistedd ar lin oedolyn gan nad fydd yna sedd ychwanegol ar gael iddyn nhw.

Bydd y gostyngiad mewn pris toynnau plant  - ar gyfer y rheiny sydd o dan 17 oed -yn amrywio o ddigwyddiad i ddigwyddiad.

Pwysig : Nodwch, ni chaniateir coetsys na phramiau yn y stadiwm.

Ar gyfer ddigwyddiadau 3ydd parti megis cyngherddau, mi all y cyfyngiadau amrywio - yn ddibynnol ar natur y digwyddiad.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.