Gallwch newid eich manylion cyswllt, er enghraifft eich cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn a dewisiadau marchnata trwy wefan docynnau URC. I wneud hyn, dilynnwch y camau isod ;

  • Cliciwch yma am wefan docynnau URC
  • Pwyswch ar y symbol ‘Person’ ar ochr dde rhan uchaf y sgrîn ac mewngofnodwch gyda’ch e-bost a chyfrinair.


Image Placeholder

  • Unwaith i chi fewngofnodi, pwyswch y symbol ‘Person’ eto, ac wedyn pwyswch ‘View Account Menu’ ac wedyn ‘Update Account Details’.
  • Sicrhewch eich bod wedi pwyso ‘save’ ar ôl gwneud unrhyw newidiadau.
Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.