Os ydych wedi cael eich hysbysu bod eich seddi ar gael ac wedi eu cadw i chi, gallwch gael mynediad i brynu'r tocynnau yma trwy eich cyfrif ar ein gwefan docynnau.

Pwyswch yma am ein gwefan docynnau.

I fewngofnodi, pwyswch ar y symbol person ar dop y sgrin.
Image Placeholder
Defnyddiwch eich e-bost a chyfrinair sydd yn gysylltiedig â eich cyfrif URC a phwyswch ‘Sign in’.

Image Placeholder

Image Placeholder
Image Placeholder

Pwyswch ar y tocynnau sydd wedi eu cadw i chi, ac ychwanegwch nhw i'ch basged i gwblhau'r broses talu.

Image Placeholder
Os ydych yn cael unrhyw broblemau mewngofnodi i'ch cyfrif neu os nad oes unrhyw docynnau wedi eu cadw i chi yn eich cyfrif, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau cefnogwyr ar customercare@wru.wales

Ar ôl mewngofnodi, mi fydd y sgrin yn mynd yn ôl i’r brif sgrin, ac mi fydd yna gylch coch yn hysbysu chi o docynnau yn eich cyfrif wrth y symbol person.

Pwyswch ar y symbol person i weld eich tocynnau sydd wedi eu cadw i chi