Mi fydd Aelodau Premiwm yn cael eu hysbysu trwy e-bost bod eu seddi ar gael i’w prynu ar gyfer gemau cartref rhyngwladol URC. Er mwyn sicrhau bod eich seddi ar gael, mi fydd yn rhaid i chi brynu eich tocynnau cyn y dyddiad cau penodol.

Ni allwn warantu y bydd eich seddi ar gael i chi ar ôl y dyddiad cau, ac mi all seddi gwahanol gael eu cynnig i chi yn eu lle.

Mi fydd tocynnau Aelodau Premiwm ar gael i’w prynu trwy wefan docynnau URC , dros y ffôn neu trwy ymweld â’r swyddfa docynnau ar ôl iddyn nhw fynd ar werth.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.