Gan nad oedd modd defnyddio’r holl hawliau oedd ynghlwm â bod yn berchen ar Aelodaeth Premiwm, mae URC, fel arwydd o ewyllys da, yn cynnig estyniad i’r Aelodaeth Premiwm. Mae hyn yn golygu y bydd yr Aelodaeth Premiwm bellach yn dod i ben ar y dyddiad perthnasol a ddangosir isod:

Image Placeholder

Os oes ganddych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau cefnogwyr ar customercare@wru.wales.