Yn anffodus, nid yw’n bosib trosglwyddo aelodaeth Premiwm hyd at ddiwedd cyfnod y pryniant – boed hynny’n 5 neu 10 mlynedd.

Os ydych eisiau prynu seddi ychwanegol ar ran rhywun arall, cysylltwch â’n tîm aelodaeth ar 02920 822432.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.