Image Placeholder

Pry gallai brynu tocynnau ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024?

Mi fydd tocynnau ar gyfer gemau cartref Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024 yn erbyn yr Alban, Ffrainc ac yr Eidal ar gael ar y dyddiadau fel y gwelir yr amserlen isod.

Image Placeholder

Tabl Pris Tocynnau

Image Placeholder
Cynllun Seddi

Image Placeholder
Cwestiynau cyffredin Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024

Faint o docynnau allai brynu?

Mi allwch brynu hyd at 8 tocyn i bob gem.

Sut allai brynu tocynnau?

Gallwch brynu tocynnau unai trwy eich clwb rygbi lleol neu trwy pwyso yma i brynu tocynnau ar-lein trwy URC.

Oes unrhyw ffi am brynu tocynnau?

Does dim ffioedd archebu i aelodau swyddogol, aelodau premiwm na pherchnogion dyledebau . Mi fydd yna ffioedd perthnasol ar gyfer unrhyw docyn arall.
Mae gwerthiant pob tocyn digidol yn cynnwys ffi weinyddol o £1.
Mi fydd tocynnau ar gael yn ddigidol trwy ap tocynnau Stadiwm Principality yn agosach at amser y gemau.

Pryd fydd y tocynnau yn cael eu danfon ataf?

Bydd tocynnau yn cael ei danfon i’ch ap o gwmpas 7-14 dydd cyn y gêm.