Image Placeholder

Pryd allai brynu tocynnau fel aelod Premiwm?

Image Placeholder
Beth yw’r dyddiad cau i brynu tocynnau ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024 trwy fy aelodaeth Premiwm?

Y dyddiad cau i brynu tocynnau i aelodau premiwm yw 5yp Ddydd Mercher y 23ain o Awst 2023.

Beth yw pris y tocynnau ?

Gweler y tabl pris a'r map seddi isod :

Image Placeholder


Image Placeholder
Gallai brynu tocynnau ychwanegol ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024?

Mi fydd tocynnau ychwanegol ar gael i brynu yn ddibynnol ar argaeledd, ar ôl y dyddiad cau i brynu eich seddi trwy eich aelodaeth Premiwm.
Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn e-byst ynglŷn ag eich aelodaeth Premiwm, sicrhewch eich bod wedi tanysgrifio i restr bost URC.
Gallwch ddiweddaru eich cyfrif i danysgrifio trwy bwyso ‘my account’ ar wefan e-ticketing URC.
Cliciwch yma am y wefan e-ticketing.
Cliciwch yma Am wybodaeth bellach ar eich aelodaeth premiwm ac ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024.

A oes bar aelodau ar gael yn ystod gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dynion 2024?

Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal y bar aelodau, mi fydd e-byst yn cael eu danfon i aelodau efo manylion pellach cyn gynted â phosib.


Pryd fydd y tocynnau yn cael eu danfon ataf?

Bydd tocynnau yn cael ei danfon i’ch ap o gwmpas 7-14 dydd cyn y gêm.