Image Placeholder

Pryd allai brynu tocynnau trwy fy nyledeb?

Mi fydd tocynnau ar gael fel a gwelir yn y amserlen tocynnau isod ;

Image Placeholder

Beth yw’r dyddiad cau i brynu tocynnau Cymru v Y Barbariaid trwy fy nyledeb?

Y dyddiad cau i brynu tocynnau trwy ddyledebau yw 5yp, Ddydd Mercher 23ain o Awst 2023.


Gallai brynu tocynnau ychwanegol Cymru v Y Barbariaid trwy fy nyledeb?

Mi fydd tocynnau ychwanegol ar gael i’w prynu am 10 yb, 19eg o Fedi 2023 yn ddibynnol ar yr argaeledd.


Oes modd archebu fy nhocynnau dyledeb trwy ffuflen bost?

 Yn anffodus, does dim modd archebu tocynnau dyledeb trwy ffurflenni post.

I brynu eich tocynnau trwy wefan URC, cliciwch yma. Neu gallwch gysylltu â’r swyddfa ddyledebion ar 02920 822432.


Beth yw pris y tocynnau ?

Gweler y tabl pris a'r cynllun seddi isod :Image Placeholder

Image Placeholder